Γ ΤΑΞΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Γιώργος ΣεφέρηςΤρία χαϊκού
Τα παιδιά του Γ2 γράφουν τα δικά τους χαϊκού και τα ντύνουν με εικόνες και ήχους.