Γ ΤΑΞΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ


ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ2 ΚΑΙ Γ3, στην 1η θεματική ενότητα «η χριστιανοσύνη στο σύγχρονο κόσμο», πιλοτικής εφαρμογής του «Νέου Σχολείου», σχολ. έτος 2011-2012
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ
Filioque
Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Η Αγία Τριάδα είναι κοινωνία ισότιμων και μοναδικών προσώπων.
Tο Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Με αυτό εισάγεται διαρχία στην Αγία Τριάδα.
Tο Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Με αυτό εισάγεται διαρχία στην Αγία Τριάδα.

Πρωτείο

Ο Πάπας είναι πρώτος ανάμεσα σε ίσους. Έχει το πρεσβείο τιμής.
Ο Πάπας θείω δικαίω είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του Θεού στη Γη. Papa Petrus Ipse, δηλαδή: Ο Πάπας είναι ο ίδιος ο Πέτρος. Δι' εκάστου Πάπα διενεργεί στην Εκκλησία ο ίδιος ο Πέτρος.
Το απορρίπτουν.
Αλάθητο
Αλάθητοι είναι μόνο οι Οικουμενικές Σύνοδοι όπου μετέχουν ανεξαιρέτως όλοι οι Επίσκοποι της Ενωμένης Εκκλησίας.
Ο Πάπας όταν μιλάει ως Πάπας είναι αλάθητος Όταν ο Πάπας διδάσκει ως υπέρτατος ποιμένας όλης της Εκκλησίας σε θέματα δόγματος και το Άγιο Πνεύμα τον προστατεύει.
Το απορρίπτουν.
Αγαμία

Είναι ελεύθεροι προ της χειροτονίας να παντρεύονται οι κληρικοί. Από το 6ο αι καθιερώθηκε η αγαμία του Επισκόπου.
Οι καθολικοί κληρικοί έχει αποφασιστεί να παραμένουν άγαμοι ανεξαρτήτως βαθμού.
Ο γάμος είναι αποδεκτός για τους λειτουργούς του Προτεσταντισμού.
Διοίκηση

Στυλοβάτης είναι ο Επίσκοπος και το σώμα των Επισκόπων .Η Σύνοδος εκφράζει τη γνήσια εκκλησιαστική παράδοση, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και την επικύρωση του λαού.
Το σύστημα είναι συγκεντρωτικό, καθώς όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Πάπα, διάδοχο του αποστόλου Πέτρου.
Απορρίπτουν κάθε μορφή εκκλησιαστικής δομής. Η Σύνοδος των Προτεσταντών μοιάζει με Κοινοβούλιο που ισχύει η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας και κάθε κοινότητα έχει διαμορφώσει τη δική της διδασκαλία.
Παράδοση

Σέβονται και αξιοποιούν την Ιερή Παράδοση.
Ιεροποίησαν τον παπικό θεσμό και υποτίμησαν την Ιερή Παράδοση. Ο Πάπας κηρύττει νέα δόγματα.
Απορρίπτουν την Ιερή Παράδοση και στηρίζονται μόνο στην Αγία Γραφή.
Ασκητικότητα
Στενά συνδεδεμένοι. Αυτό φαίνεται από τα μοναστήρια και τον τρόπο ζωής τους π.χ. νηστεία.
Συνέδεσαν την άσκηση με τη Σταύρωση του Χριστού και τα έργα αγάπης. Γι’ αυτό οι ασκητές οργανώθηκαν σε μοναχικά τάγματα και πρόσφεραν κοινωνικό έργο.
Την απορρίπτουν εκτός από τους Καλβινιστές που προβάλουν τον ηθικισμό αντί της άσκησης.
Σωτηρία

Ο πιστός σώζεται με τη χάρη του Θεού. Ο ίδιος δείχνει πίστη στο Χριστό και την συνοδεύει με έργα αγάπης. Η αμαρτία αίρεται με το μυστήριο της εξομολογήσεως.
Η χάρη του Θεού σώσει το μετανοούντα πιστό. Όμως η Ρ.Ε. ενέπλεξε στη σωτηρία του πιστού, την εξαγορά καλών πράξεων των αγίων και της Παναγίας που περισσεύουν, από τον Πάπα και το Καθαρτήριο Πυρ. Εκεί καθαρίζεται η ψυχή πριν πάει στον Παράδεισο.
Η σωτηρία του ανθρώπου είναι δωρεά του Θεού που προκαθορίζεται και είναι ανεξάρτητη από τα έργα.
Η aaΑΑΑΑΣΠΙΛΟΣ
Η Θεοτόκος γεννήθηκε με το προπατορικό αμάρτημα και απαλλάχτηκε κατά τον Ευαγγελισμό που συνέλαβε τον Υιό του Θεού.
Η Θεοτόκος γεννήθηκε χωρίς το προπατορικό αμάρτημα.
Το απορρίπτουν.
ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗ
Η Θεοτόκος πέθανε ως κοινή θνητή και μετά έγινε η μετάστασή της στον ουρανό.
Η Θεοτόκος αναλήφθηκε στον ουρανό πριν να πεθάνει.
Το απορρίπτουν.
ΒΑΠΤΙΣΜΑ
Πραγματοποιείται με την τριπλή κατάδυση σε αγιασμένο νερό, στο όνομα «του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει το βάπτισμα των άλλων χριστιανικών ομολογιών όταν γίνεται στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Για να τους εντάξει όμως στο σώμα της απαιτεί τη χρίση τους με το άγιο μύρο.
Από τον 13ο αιώνα καθιέρωσαν το βάπτισμα με ραντισμό ή επίχυση.
Θεωρούν ως μέλη της Εκκλησίας όλους όσους βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδας είτε αυτοί είναι Ορθόδοξοι είτε Προτεστάντες.
Το δέχονται όπως οι ρωμαιοκαθολικοί.
ΧΡΙΣΜΑ
Οι Απόστολοι έβαζαν τα χέρια τους πάνω στους βαπτισμένους και προσευχόμενοι τους μετέδιδαν τη χάρη του Αγ. Πνεύματος.
Το χρίσμα ως χρίση των πιστών με το άγιο μύρο αντικατέστησε αυτήν ακριβώς την τοποθέτηση των χεριών των Αποστόλων. Γίνεται αμέσως μετά το μυστήριο του Βαπτίσματος.
Το μυστήριο του χρίσματος πραγματοποιείται από το 7ο έτος της ηλικίας του βαπτισμένου, επικαλούμενοι την πνευματική ανωριμότητα των παιδιών.
Γίνεται μόνο από τον Επίσκοπο.
Το απορρίπτουν ως μυστήριο και το δέχονται ως απλή τελετή.
ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
Με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος καθαγιάζονται ο ένζυμος άρτος και ο οίνος και μεταβάλλονται σε Σώμα και Αίμα Χριστού.
Στους πιστούς παρέχεται η Θ. Κοινωνία αμέσως μετά το μυστήριο του Βαπτίσματος και καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Διατύπωσε την θεωρία της μετουσιώσεως που είναι επηρεασμένη από την αριστοτελική φιλοσοφία. Από τον 9ο αιώνα εισήγαγαν τον άζυμο άρτο.
Από τον 12ο αιώνα στερεί τους λαϊκούς από την κοινωνία του Αίματος του Χριστού. Αστήρικτη είναι επίσης και η στέρηση της Θείας Κοινωνίας από τα νήπια.
Το απορρίπτουν ως μυστήριο και το δέχονται ως απλή τελετή.
ΕΥΧΕΛΑΙΟ
Ο ιερέας επικαλείται τη θεία χάρη για την θεραπεία των ψυχοσωματικών ασθενειών και την άφεση των αμαρτιών όσων μετέχουν σε αυτό. Οι μετέχοντες αλείφονται από τον ιερέα με αγιασμένο λάδι. Το μυστήριο είναι επαναλαμβανόμενο και εξαιτίας της διπλής ενέργειας του παρέχεται και σε υγιείς.
Από τον12ο αιώνα έχει το ευχέλαιο ως τελευταίο εφόδιο για τους ετοιμοθάνατους και το παρέχει μόνο για μια φορά για την κάθε ασθένεια. Δεν παρέχεται σε παιδιά κάτω των δεκατεσσάρων ετών και στους διανοητικά ανάπηρους.
Το απορρίπτουν.
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Είναι μυστήριο με το οποίο δίνεται άφεση αμαρτιών μετά το βάπτισμα. Προϋποθέτει ειλικρινή συντριβή του αμαρτωλού για τις αμαρτίες του και την εξομολόγησή τους στον ιερέα
Η μετάνοια ελευθερώνει τον πιστό μόνο από την ενοχή και τις αιώνιες ποινές όχι όμως και από τις πρόσκαιρες. Έτσι επιβάλλονται τα επιτίμια τα οποία αποβλέπουν να ικανοποιήσουν τη θεία δικαιοσύνη.
Η εξομολόγηση γίνεται μέσω καφασωτού κιγκλιδώματος.
Το απορρίπτουν.
ΓΑΜΟΣ
Το μυστήριο με το οποίο η χάρη του Αγ. Πνεύματος αγιάζει την ένωση των συζύγων και τους ενισχύει στο σκοπό του γάμου που είναι η τελείωση στην αγάπη. Ο ορθόδοξος γάμος προϋποθέτει την μονογαμία και το αδιάλυτο του.
Ο μόνος λόγος διάλυσης του γάμου είναι ο θάνατος ενός από τους δύο συζύγους και η μοιχεία .Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπει τον δεύτερο και τρίτο γάμο.
Επιτρέπεται ο γάμος των κληρικών πριν από την ιεροσύνη τους.
Ο γάμος τον Επισκόπων απαγορεύτηκε τον 7ο αι για λόγους μόνο σκοπιμότητας, που αναφέρονται στην απρόσκοπτη διαποίμανση της Εκκλησίας.
Θεωρεί τον γάμο ως μυστήριο.
Δεν επιτρέπει το διαζύγιο.
Ο Πάπας μπορεί να διαλύσει το γάμο θεωρώντας τον ότι δεν έγινε, και αυτό κυρίως σε βασιλικούς γάμους.
Μετά από θάνατο ενός από τους δύο συζύγους επιτρέπει και τον τέταρτο γάμο.
Επικρατεί αναγκαστική αγαμία σε όλους τούς βαθμούς της ιεροσύνης
Το απορρίπτουν ως μυστήριο και το δέχονται ως απλή τελετή.
Οι κληρικοί είναι έγγαμοι.
ΙΕΡΟΣΥΝΗ
Το μυστήριο που μέλος της Εκκλησίας γίνεται χαρισματικός λειτουργός της. Απαραίτητης όρος της Ιεροσύνης είναι η αποστολική διαδοχή.
Οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης είναι ο Επίσκοπος, Πρεσβύτερος και Διάκονος.
Το δέχονται.
Οι βαθμοί της ιεροσύνης διακρίνονται σε μείζονες (Διακόνου, Πρεσβυτέρου και Επισκόπου) και από τον 4ο-5ο αιώνα σε ελάσσονες (Οστιαρίου, Αναγνώστη, Εξορκιστή, Ακολούθου και Υποδιακόνου).
Οι περισσότερες ομολογίες απορρίπτουν την ιεροσύνη ως μυστήριο. Δέχονται την ειδική ιεροσύνη όλων των πιστών.
ΑΓΙΟΙ
Αποδίδουν τιμή στους αγίους και τη Θεοτόκο.
Αποδίδουν τιμή στους αγίους και λατρεία στη Θεοτόκο.
Απορρίπτουν οποιαδήποτε τιμή.
ΠΗΓΕΣ


Χριστιανισμός και Θρησκεύματα, Β΄ Ενιαίου Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 1999
Αρχιμ. Γερβ. Ραπτόπουλου, «Αιρέσεις στην Ελλάδα και οι κακοδοξίες του Παπισμού», εκδ. Αποστολικής Διακονίας.

Διαδίκτυο
despovas86.wordpress.com/…/διαφορές..
anthologimata.blogspot.com/…/blog-post
theologoi-kritis.sch.gr/index.php?
www.esoterica.gr/FORUMS/topic.asp?
www.amen.gr/index.php?mod=news...
2dim-chanion.chan.sch.gr/katholiki.htm-
www.slideboom.com/presentations/329222
www.oodegr.com/.../theolog-apeleftherws...