ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Β ΤΑΞΗ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας παρουσιάζουν κράτη της Ευρώπης, στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας κατά το σχολικό έτος 2012-2013.