ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Β ΤΑΞΗ


Οι μαθητές του τμήματος Β3 της σχολικής χρονιάς 2012-2013 εικονογραφούν στην Ιλιάδα.