Α ΤΑΞΗ
Β ΤΑΞΗ
Γ ΤΑΞΗ


Οι εργασίες των παιδιών έγιναν με την καθοδήγηση των καθηγητών τους στα αντίστοιχα μαθήματα. Το σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2011-2012 έχει ενταχθεί στα πιλοτικά σχολεία (έγγραφο 3931/8-7-11 Περιφερειακή Διεύθυνση Π. και Δ. Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου) με νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία και εφαρμόζει. Η κατανομή των παρουσιάσεων έχει γίνει ανά τάξη.